The Fraternal Order of Moai Chapters


Chapters Home :: Gumbo Limbo :: Hui'ana Monaloha :: Kahiki :: Kokoru :: Kon-Tiki
Ona Paniolo :: Pukapuka :: Queequeg :: Red Palms :: Tongariki :: Tuauru :: Tungane

Pukapuka Chapter
Indianapolis, IN
The Pukapuka chapter, the ninth chapter to form in the Fraternal Order of Moai, is geographically organized around Indianapolis, IN.
Chapter Tohunga: Rev_Dan Pukapuka logo
Rua Tohunga:  
Tagata Tapa Ta'u: The Robinwood Outpost
Avahata: LuckyPrimate
Fellows: AlohaEric
Atomic Bond
BustySanchez
FreakyTiki
Tiki Hellcat
TikiKitchen
Tikimigs
Map of Pukapuka Chapter territory